Dobrodošli!


Mi smo Croatia pilot, tvrtka za pomorsko peljarenje koja obavlja poslove lučkog peljarenja na području lučkih kapetanija Rijeka i Senj i poslove obalnog peljarenja za cijeli Jadran.

O nama

Iskustvo, sigurnost i kvaliteta peljarenja

Iskusni peljari

Od 1997. godine radom u smjenama osiguravamo 24-satnu raspoloživost pružanja usluga peljarenja tijekom cijele godine. Tvrtku čini 12 iskusnih peljara te još 10 zaposlenika (administracija, pomoćno osoblje).

Članica smo UPPH-a (Udruga pomorskih peljara Hrvatske) i EMPA-e, (Europskog udruženja pomorskih peljara).

Kvaliteta usluga

Prihvaćanjem odgovornosti za sigurnost pomorskog prometa, postali smo svjesni važnosti neprekidnog unapređivanja i usavršavanja kvalitete pružanja naših usluga.

To je prepoznato i od strane Lloyd Register Quality Assurance-a 2001. godine kada smo dobili potvrdu da je sustav upravljanja kvalitetom peljarskog društva Croatia pilot odobren prema ISO 9001:2000 standardu. Od 2018 godine posjedujemo potvrdu o odobrenju sustava upravljanja firme odobren od LRQA prema normama ISO 9001:2015.

U sklopu pružanja usluga peljarenja, posebno izdvajamo sljedeće specifične operacije:

Ship To Ship u sklopu LNG FSRU Terminala Omišalj

Četvrovez tankera na terminalu INA Bakar 3

Peljarenje najvećih brodova za prijevoz kontejnera (ULCC) na kontejnerskom terminalu Brajdica

Peljarenje, dokovanje i razdokovanje brodova unutar bazena brodogradilišta

Obvezno obalno peljarenje za tankere od 40.000BT ili veće

Oprema / Pilotina

Stella

Dimenzije: 13,28 x 3,85 m

Motori: 2 x 316,5 kW

Max brzina: 24 čv

Oprema / Pilotina

Sabina

Dimenzije: 11,20 x 3,10 m

Motori: 2 x 206 kW

Max brzina: 24 čv

Oprema / Pilotina

Sabatia I

Dimenzije: 9,63 x 3,30 m

Motori: 2 x 206 kW

Max brzina: 22 čv

Oprema / Navigacija

Channel Pilot MK3

Jedan od najboljih navigacijskih sustava za peljarenje na tržištu

Obalno peljarenje
u Kvarnerskom zaljevu