pilot

lučko peljarenje
obalno peljarenje
područje djelovanja
pravila
tarife
komunikacija
Usluge  

Pomorsko peljarenje ili pilotaža je upravljanje brodom i davanje stručnih savjeta zapovjedniku broda od strane ovlaštene osobe (peljara) koja nije član brodske posade, radi sigurne plovidbe lukama, tjesnacima i drugim područjima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Pomorsko peljarenje, ovisno o području može biti lučko ili obalno. U Rep.Hrvatskoj prema članku 70 Pomorskog zakonika ( nn 181/04 ) obaveznom peljarenju podliježu svi brodovi iznad 500 BT osim hrvatskih ratnih i javnih brodova, brodova koji služe za održavanje plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe na tim putovima, hrvatskih putničkih brodova te trajekata koji plove na redovnoj liniji.

peljarenje  

     
 

 

 

     
2004. © Croatia pilot Rijeka o nama | peljari | usluge | rijeka | info | kontakt | mapa weba