pilot

lučko peljarenje
obalno peljarenje
područje djelovanja
pravila
tarife
tarife - lučko peljarenje
tarife - obalno peljarenje
komunikacija
Tarife - obalno peljarenje
Naknada za obalno peljarenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske:
- naknada A: obalno peljarenje do 50 NM
- naknada B: obalno peljarenje od 50 do 150 NM
- naknada C: obalno peljarenje preko 150 NM

Grupe brodova u BT
naknada A
naknada B
naknada C
do 5.000
1.890,92
2.773,35
3.865,87
5.001 - 10.000
2.353,14
3.445,67
5.042,45
10.001 - 20.000
2.605,26
3.907,90
5.546,69
20.001 - 30.000
2.899,41
4.118,00
6.050,93
30.001 - 50.000
3.361,63
4.454,16
7.395,59
50.000 - 70.000
3.571,73
4.916,38
8.572,16
70.001 - 100.000
5.210,53
6.429,12
9.664,69
100.000 na dalje
6.429,12
7.731,75
10.631,16

Dodatne naknade za obalno peljarenje I. (primjenjuju se na naknadu A, B ili C i to za):
- usluge obalnog peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina, i prijevoz kemikalija, naknada A, B ili C povećava se za 20%, osim ako je prazan brod u posjedu "Svjedodžbe o degazaciji tankova". Brodar je dužan osigurati peljaru smiještaj i ishranu kao časnicima broda.

Dodatne naknade za obalno peljarenje II.
1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima dana, naknada A za lučko peljarenje
povećava se na sljedeći način: od 22:00 do 06:00 sati - povećanje 50%.

2. usluge peljarenja i čekanja obavljene subotom i nedjeljom, naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, za 50%.
3. usluge peljarenja i čekanja obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, za 100%.
Prethodno navedene dodatne naknade iz točke 1, 2 i 3 ne mogu biti kumulativne.


2004. © Croatia pilot Rijeka o nama | peljari | usluge | rijeka | info | kontakt | mapa weba