pilot

lučko peljarenje
obalno peljarenje
područje djelovanja
pravila
tarife
komunikacija
Obalno peljarenje

Obalno peljarenje je peljarenje plovnog objekta u dijelu unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske do granice lučkog peljarenja. Granice obveznog obalnog peljarenja, vrijeme i mjesto ukrcavanja i iskrcavanja peljara određuje ministar.
U Republici Hrvatskoj obveznom obalnom peljarenju, prema članku 10. Pravilnika o pomorskom peljarenju, podliježu:

(1) Sljedeći plovni objekti bruto tonaže 40.000 i veće:
1. brodovi koji prevoze štetne tekuće tvari u razlivenom stanju kako su utvrđene Prilogom 2. MARPOL Konvencije
2. brodovi koji prevoze ukapljene plinove
3. tankeri za prijevoz ulja.

(2) Brodovi iz stavka 1. ovoga članka kada uplovljavaju u teritorijalno more i unutarnje morske vode Republike Hrvatske podliježu obveznom obalnom peljarenju:
1. radi uplovljavanja u luke otvorene za međunarodni promet:
a) za luku Rijeka: od pozicije 44?56.2'N i 14?13.0' E do granice lučkog peljarenja
b) za luku Zadar: od pozicije 44° 23.3' N i 14° 34.6' E do granice lučkog peljarenja
c) za luku Šibenik: od pozicije 43° 38.7' N i 15° 52.3' E do granice lučkog peljarenja
d) za luku Split: od pozicije 43° 28.2' N i 16° 01.0' E do granice lučkog peljarenja
e) za luku Ploče: od pozicije 43° 05.0' N i 17° 00.0' E do granice lučkog peljarenja.
2. kada plove između luka otvorenih za međunarodni promet od pozicije iskrcavanja lučkog peljara u luci odlaska do pozicije ukrcavanja lučkog peljara u luci dolaska.

(3) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći radi uplovljavanja u luke otvorene za međunarodni promet Plomin i Bršica od pozicije 44?56.0'N i 14?06.6' E do granice lučkog peljarenja.

(4) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći i jahte bruto tonaže 1000 i veće, koji plove područjem Tihog kanala kojeg čini morski prostor između spojnica rt Oštro (Kraljevica) - rt Šilo (otok Krk) na sjeveru i paralele 45?13'N na jugu. Peljar se sa sjeverne strane ukrcava na poziciji 45?15.0'N i 014?31.0'E, a sa južne strane na poziciji 45° 9,9´N i 014° 40,8´E.

(5) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veći i jahte bruto tonaže 1000 i veće, područjem Fažanskog kanala kojeg čini morski prostor između spojnica rt Martulin (na kopnu) i rt Glavina (Mali Brijun) na sjeveru i spojnica rt Proština (na kopnu), južni kraj otoka Sveti Jerolim i rt Peneda (Veliki Brijun) na jugu. Peljar se ukrcava sa sjeverne strane na poziciji 44°56.7' N i 013°46.0' E, a sa južne strane na poziciji 44°52.3' N i 013°46.9' E.

(6) Obveznom obalnom peljarenju podliježu svi brodovi bruto tonaže 500 i veće i duljine 100 m ili veće područjem Sedmovraća kojeg čini morski prostor između spojnica rt Bonaster (Molunat) - otočić Lagnići - rt Veli Rat (Dugi otok) i spojnica Stopanji rt - otočić Kamenjak - rt Križ (Sestrunj), osim brodova koji obavljaju javni obalni linijski pomorski prijevoz. Peljar se sa sjeverne strane ukrcava na poziciji 44? 12,6' N i 014? 56,3' E, a sa južne strane na 44?11,5'N 014?50.0'E.

(7) Zapovjednik broda dužan je zatražiti uslugu obalnog peljarenja najkasnije 24 sata prije planiranog vremena uplovljavanja, odnosno šest sati prije planiranog vremena isplovljavanja iz područja navedenog u stavku 2. i 3. ovog članka.

(8) Peljarska postaja dužna je obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju i VTS službu o prihvaćanju usluge peljarenja iz stavka 7. ovog članka najkasnije dva sata prije dolaska broda na poziciju na kojoj se peljar ukrcava.

 
 
2004. © Croatia pilot Rijeka o nama | peljari | usluge | rijeka | info | kontakt | mapa weba