pilot

lučko peljarenje
obalno peljarenje
područje djelovanja
pravila
tarife
komunikacija
Lučko peljarenje

Lučko peljarenje je peljarenje plovnog objekta u području luke do određene granice. Granice obveznog peljarenja, vrijeme i mjesto ukrcavanja i iskrcavanja peljara za peljarenje u riječkoj luci određuje Lučka kapetanija Rijeka. Ukoliko brod podliježe pod obvezno lučko peljarenje, mora se peljariti ne samo na dolasku i odlasku već i ako se premješta s jedne obale na drugu ili se pomiče uzduž obale upotrebom porivnog stroja. Uslugu lučkog peljarenja zapovjednik broda dužan je zatražiti najkasnije dva sata prije isplovljenja, premještaja ili micanja broda.

pilot1 pilot2 pilot3 pilot4    
2004. © Croatia pilot Rijeka o nama | peljari | usluge | rijeka | info | kontakt | mapa weba