lučko peljarenje
obalno peljarenje
područje djelovanja
pravila
tarife
komunikacija
Komunikacija

Brodovi u dolasku:
- brodovi u dolasku najavljuju se preko svog pomorskog agenta najmanje 48 sati ranije.
- 24 sata ranije brod mora potvrditi dolazak preko svog agenta (ETA dolaska).
- Minimalno 2 sata ranije brod mora potvrditi direktno na VHF kanalu 12 točno vrijeme dolaska na peljarsku stanicu luke Rijeka.
- poziv (call): Rijeka pilot

Brodovi na sidrištu luke Rijeka:
- Ukoliko brod sidri na sidrištu luke Rijeka, za vrijeme boravka mora imati uključenu radio stanicu na VHF kanalu 9 - Lučki kontrolni centar i 12 - peljari.

Brodovi na odlasku ili premještaja s veza:
- Brodovi na odlasku iz luke Rijeka ili pri premještaju s veza moraju minimalno 2 sata ranije najaviti preko agenta svoj odlazak ili premještaj.

Promjene u najavi ili odgoda narudžbe peljara:
- Sve obavijesti u svezi promjene u najavi ili odgode narudžbe peljara moraju biti dojavljene Croatia pilotu putem agenta ili preko VHF kanala 12. Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati kašnjenjem.

 
2004. © Croatia pilot Rijeka o nama | peljari | usluge | rijeka | info | kontakt | mapa weba