meteo
korisni linkovi
FAQ
FAQ (učestala pitanja)

Koje usluge pruža Croatia pilot?
- Croatia pilot pruža usluge pomorskog peljarenja ili pilotaže (lučko i obalno peljarenje).

Kako se određuju visine tarifa za usluge pomorskog peljarenja?
- Visina naknade za usluge peljarenja trgovačkog društva Croatia pilot - Rijeka određena je
temeljem članka 1043. stavka 1. točke 20. Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 17/94, 74/94, i 43/96) koji propisuje najveću dopuštenu visinu naknade za usluge peljarenja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Na kojem području Croatia pilot obavlja usluge pomorskog peljarenja?
- Croatia pilot d.o.o. je ovlašteno trgovačko društvo za pružanje usluga peljarenja na području lučkih kapetanija Rijeka i Senj. Područje djelovanja obuhvaća slijedeće luke i pristaništa:
Opatija, Brgud (3. maj), Petrolejska luka (Rijeka), Riječka luka, Sušački bazen, Kontejnerski terminal Brajdica, Martinšćica (Viktor Lenac), Urinj, Sršćica, Petrolejska luka Bakar, Goranin, Podbok, Brodogradilište Kraljevica, Naftni terminal Omišalj, Petrokemijska luka Sepen, Peškera, Rab, Cres, Mali Lošinj, Senj, Karlobag i Novalja (otok Pag).

Kako zatražiti usluge Croatia pilota?
- Preko Vašeg agenta ili preko VHF kanala 12. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona ili e-maila (detaljnije). Na usluzi smo 24 sata na dan tijekom cijele godine.

 


2004. © Croatia pilot Rijeka o nama | peljari | usluge | rijeka | info | kontakt | mapa weba